Info om jordskiftesak 1600-2008-0060

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2008-0060 Festad/Furunes veilag19/03/200919/03/2009
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 187 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 188 Bnr: 8 Fnr: