Info om jordskiftesak 1600-2009-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2009-0016 Dovre-Sunndalsfj nasjonalpark06/05/200904/12/201225/09/2013154.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164068Dovre og Sunndalsfjella Nasjon20111600-2009-0016-KART-164068-001Blad 1 i format A0 1:50 000, Bl 2 i A2 1:1000, Bl 3 og 4 i A3 1:7500
164068Dovre og Sunndalsfjella Nasjon20111600-2009-0016-KART-164068-002Blad 1 i format A0 1:50 000, Bl 2 i A2 1:1000, Bl 3 og 4 i A3 1:7500
164068Dovre og Sunndalsfjella Nasjon20111600-2009-0016-KART-164068-003Blad 1 i format A0 1:50 000, Bl 2 i A2 1:1000, Bl 3 og 4 i A3 1:7500
164068Dovre og Sunndalsfjella Nasjon20111600-2009-0016-KART-164068-004Blad 1 i format A0 1:50 000, Bl 2 i A2 1:1000, Bl 3 og 4 i A3 1:7500

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 60 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 60 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 61 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 61 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 62 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 62 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 63 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 66 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 126 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 126 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 126 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 127 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 127 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 127 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 128 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 128 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 128 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 129 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 129 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 130 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 161 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 170 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 172 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 175 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 309 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 351 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: 43
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: 149
Kommune: 1634 Gnr: 357 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 358 Bnr: 1 Fnr: