Info om jordskiftesak 1600-2010-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2010-0018 Rønningslia veilag29/03/201128/10/2011
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 1 Fnr: 8
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 96 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 140 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 143 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 144 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 149 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 158 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 160 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 162 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 350 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 350 Bnr: 6 Fnr: