Info om jordskiftesak 1600-2010-0023

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2010-0023 Bjørndal01/09/201102/11/201120/01/20120.80Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164095Bjørndal20111600-2010-0023-KART-164095-001Sak nr. 1600-2010-0023, Bjørndal

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 1 Fnr: