Info om jordskiftesak 1600-2011-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2011-0017 Hornet21/06/201105/03/201226/04/20122.0350Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164099HORNET20111600-2011-0017-KART-164099-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: