Info om jordskiftesak 1600-2011-0053

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2011-0053 Hellesvik08/03/201222/09/201421/11/20140.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164198Hellesvik20141600-2011-0053-kart-164198-001.tif 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
LLF -2012-15319211/06/201207/10/2013Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestes 

Berørte Eiendommer
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 151 Fnr: