Info om jordskiftesak 1600-2012-0024

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2012-0024 Stavsetsvingen19/04/201315/08/2016
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L16-185352AJA-FROS19/09/201615/12/2017Realitetsbehandlet - annen avgjørelseRettidig anketilsvar mottatt 14.11.2016. Saken oversendt lagmannsretten samme dag. Saken hevet.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1163 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1164 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1169 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1170 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1171 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1172 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1173 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1174 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1175 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1176 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1177 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1178 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1179 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1180 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1181 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1182 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1183 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1184 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1185 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1186 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1187 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1188 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1189 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1190 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1191 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1192 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1193 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1194 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1195 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1196 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1197 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1198 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1199 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1200 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1201 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1202 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1203 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1204 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1205 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1206 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1207 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1208 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1209 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1210 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1211 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1212 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1213 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1214 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1215 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1216 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1217 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1218 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1219 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1220 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1221 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1222 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1223 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1224 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1225 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1226 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1227 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1228 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1229 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1230 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1231 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1232 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1233 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1234 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1235 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1236 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1245 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1246 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 104 Bnr: 1247 Fnr: