Info om jordskiftesak 1600-2012-0032

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2012-0032 Sistranda23/08/201215/03/201303/07/20130.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 9 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: 25 Fnr: