Info om jordskiftesak 1600-2012-0034

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2012-0034 Flatval25/10/201207/10/201302/12/20130.30Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164166Flatval20131600-2012-0034-KART-164166-001Kart 1. Oversikt M 1: 15000
164166Flatval20131600-2012-0034-KART-164166-002Kart 1. Oversikt M 1: 15000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 62 Fnr: