Info om jordskiftesak 1600-2012-0062

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2012-0062 Seljevegen 2217/12/201217/12/2012
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr: 15
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr: 16
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr: 17
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 145 Fnr: