Info om jordskiftesak 1600-2013-0054

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2013-0054 Lo04/12/201304/12/2013
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: