Info om jordskiftesak 1600-2014-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2014-0001 Lo
13/11/201524/02/20163.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164277Lo20151600-2014-0001-KART-164277-002 
164277Lo20151600-2014-0001-kart-164277-001.tif 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: