Info om jordskiftesak 1600-2014-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2014-0005 Storvoldlien
11/08/201502/02/20160.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 11 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 15 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 15 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 17 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 21 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 22 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 23 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 24 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 26 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 26 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 27 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 27 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 27 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 72 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 72 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 73 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 83 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 84 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 92 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 93 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 93 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 94 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 95 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 96 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 97 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 97 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 97 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 97 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 100 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 104 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 104 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 107 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 108 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 108 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 109 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 109 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 109 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 110 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 112 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 116 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 118 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 122 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 122 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 124 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 125 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 125 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 126 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 126 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 126 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 127 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 127 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 127 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 127 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 128 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 128 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 128 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 128 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 128 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 129 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 129 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 129 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 130 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 135 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 135 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 137 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 137 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 137 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 138 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 140 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 140 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 146 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 501 Bnr: 1 Fnr: 0