Info om jordskiftesak 1600-2014-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2014-0009 Litjstenen
23/03/2015
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 201 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 208 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 208 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 208 Bnr: 6 Fnr: