Info om jordskiftesak 1600-2014-0024

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2014-0024 Klette
30/11/201523/01/20180.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L 02/02/2016
  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 3 Fnr: