Info om jordskiftesak 1600-2014-0055

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2014-0055 Myren
03/06/201502/11/20150.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: 50 Fnr: