Info om jordskiftesak 1600-2015-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2015-0007 Ernstgruben nord
07/07/2015
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 47 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 47 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 151 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 159 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 160 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 161 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 162 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 164 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 166 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 171 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 176 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 179 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 186 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 189 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 311 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 312 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 320 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 326 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 327 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 330 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 346 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 405 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 410 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 415 Fnr: