Info om jordskiftesak 1610-1905-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1905-0009 FEVAAG23/04/190611/11/1907
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160705 1907KA10071009240001Fevaag, Dubletter av s/hv-negativ

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 59 Fnr: