Info om jordskiftesak 1610-1959-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1959-0012 SELNES28/05/196519/03/197529/10/19750.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161778 1973KA10071010210091Selnes
161778 1973KA10071010220027Selnes

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 135 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 135 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 150 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 150 Bnr: 7 Fnr: