Info om jordskiftesak 1610-1959-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1959-0019 GRØNNING06/05/196504/11/196627/01/19670.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163002 19661610-1959-0019-KART-163002-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 20 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 20 Bnr: 16 Fnr: