Info om jordskiftesak 1610-1968-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1968-0005 FINLI 89/10/05/197305/07/200509/09/200524.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163805Finli20051610-1968-0005-KART-163805-001 
163807Tomt 110/1819911610-1968-0005-KART-163807-001Målebrev over gnr.110, bnr.18 i Rissa

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L44-47,208/82, 74/9011/12/198130/11/1990 Ankesak 44,45,46,47/1982 hevet 31.08.1984. Ankesak 208/1982 beg. 25.06

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 89 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 90 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 90 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 90 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 94 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 94 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 94 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 94 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr: