Info om jordskiftesak 1610-1977-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1977-0019 HELLESVIK 70/17/08/199327/05/199408/07/19943.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162815 19941610-1977-0019-KART-162815-001Hellesvik

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 149 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 70 Bnr: 156 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 72 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 72 Bnr: 42 Fnr: