Info om jordskiftesak 1610-1979-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1979-0002 SOLEM 118/29/07/198119/11/199219/07/199339.010500Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162588 19921610-1979-0002-KART-162588-001SOLEM
162588 19921610-1979-0002-KART-162588-002SOLEM
162588 19921610-1979-0002-KART-162588-003SOLEM
162588 19921610-1979-0002-KART-162588-004SOLEM
162588 19921610-1979-0002-KART-162588-005SOLEM

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 116 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 118 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 119 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 121 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 125 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 134 Bnr: 13 Fnr: