Info om jordskiftesak 1610-1981-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1981-0002 FØLL29/11/198329/11/198302/09/19850.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162300 19831610-1981-0002-KART-162300-001F+LL

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 120 Bnr: 71 Fnr: