Info om jordskiftesak 1610-1984-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1610-1984-0012 KOJA NORDRE25/04/198611/12/198613/05/19870.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162983 19861610-1984-0012-KART-162983-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 136 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 172 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 203 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 228 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 270 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 56 Bnr: 280 Fnr: