Info om jordskiftesak 1620-1903-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1903-0007 HAANESET15/06/190305/09/1904
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160996 1905KA10071010040025Haaneset skogmark
160996 1905KA10071010040026Haaneset skogmark
160996 1905KA10071010050025Haaneset skogmark
160996 1905KA10071010050026Haaneset skogmark
160996 1905KA10071010050027Haaneset skogmark

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 83 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 84 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 127 Fnr: