Info om jordskiftesak 1620-1907-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1907-0005 SANDNESET OG VIKEN08/07/190702/09/1909
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160715 1907KA10071009240009Sandnes og Viken
160715 1907KA10071009240010Sandnes og Viken
160715 1907KA10071009240011Sandnes og Viken
160715 1907KA10071009240012Sandnes og Viken
160715 1907KA10071009240013Sandnes og Viken
160715 1907KA10071009270013Sandnes og Viken

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 65 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 65 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 65 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 65 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 65 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 66 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 66 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 67 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 68 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 68 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 285 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 286 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 287 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 288 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 289 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 290 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 291 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 292 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 293 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 294 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 295 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 296 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 297 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 298 Fnr: