Info om jordskiftesak 1620-1909-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1909-0018 SØRTØMME SAMEIE13/10/190910/10/191016/01/19110.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160753 1910KA10071009240070S_rt_mme sameie

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1653 Gnr: 215 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 250 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 250 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 251 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 251 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 253 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1653 Gnr: 256 Bnr: 2 Fnr: