Info om jordskiftesak 1620-1910-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1910-0026 SOMMERVOLD SKOG17/08/190922/07/1913
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160821 1910KA10071010010021Sommervold

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 109 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 118 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 119 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 119 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 120 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 120 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 121 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr: