Info om jordskiftesak 1620-1912-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1912-0016 GRØNSET04/09/191120/08/1912
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160822 1912KA10071010010022Gr_nset

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
01/07/1913  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr: