Info om jordskiftesak 1620-1937-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1937-0007 GJELTSJØSLÅTTEN21/07/194124/07/194319/11/19430.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 74 Bnr: 4 Fnr: