Info om jordskiftesak 1620-1943-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1943-0003 GALÅEN,RØROSGÅRD,SUNDET12/07/194413/07/1944
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 35 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 37 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 37 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 38 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 38 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 38 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 38 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 151 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 152 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 153 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 154 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 154 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 154 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 154 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 155 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 155 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 155 Bnr: 5 Fnr: