Info om jordskiftesak 1620-1953-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1953-0002 BREKKEN SAMEIE09/06/195919/03/197529/05/19750.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161586 1967KA10071010130029Brekken sameie grk
161791 1961161791-001-01Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10. Bildet viser bare deler
161791 1961KA10071010210102Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010210103Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010210104Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791  KA10071010210105 
161791 1961KA10071010220041Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220042Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220043Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220044Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220045Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220046Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220047Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220048Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220049Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220050Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220051Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220052Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220053Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220054Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220055Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220056Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791 1961KA10071010220057Brekken sameie, mangler F8, Dubletter av F10.
161791  KA10071010220058 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O26.0-1975-000215/05/197507/03/1977  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 79 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 80 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 80 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 81 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 82 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 82 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 82 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 83 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 86 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 86 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 87 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 88 Bnr: Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 89 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 91 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 92 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 95 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 96 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 97 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 98 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 99 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 100 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 101 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 102 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 103 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 119 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 154 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 249 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 250 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 251 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 257 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 313 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 315 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr: