Info om jordskiftesak 1620-1961-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1961-0002 HUSEBY24/05/196311/12/1967
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161578 1965KA10071010140017Husby grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1662 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 24 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 26 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 26 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 26 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 26 Bnr: 6 Fnr: