Info om jordskiftesak 1620-1968-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1968-0001 HØSTADMYRA25/06/196805/12/198406/01/198924.82585Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162045 1981KA10071010250137Høstadmyra
162045 1981KA10071010250138Høstadmyra
162045 1981KA10071010250139Høstadmyra
162045 1981KA10071010260125Høstadmyra
162045 1981KA10071010260126Høstadmyra
162045 1981KA10071010260127Høstadmyra

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L135/198610/07/198610/06/1987Rettsforlik 
O26.0-1985-000328/03/198509/05/1988  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1601 Gnr: 245 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 245 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 246 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 247 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 247 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 247 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 248 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 248 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 248 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 249 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 249 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 249 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 250 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 250 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 250 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 250 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 250 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 251 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 251 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 253 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 253 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 253 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 254 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 255 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 255 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 255 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 256 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 256 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 256 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 276 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 286 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 286 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 286 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1601 Gnr: 286 Bnr: 7 Fnr: