Info om jordskiftesak 1620-1970-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1970-0021 RØROS N. STATSALMENNING16/09/197115/12/1981
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161851 1976KA10071010220100Røros N.statsalmenning, gr.k.
161851 1976KA10071010220101Røros N.statsalmenning, gr.k.
161851 1976KA10071010250001Røros N.statsalmenning, gr.k.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L56-59/197525/10/197420/07/1976RettsforlikFire ankesaker beh. sammen.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1640 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 75 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 76 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 76 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 256 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 257 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 258 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 259 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 260 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 261 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 263 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 264 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 265 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 266 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 267 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 268 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 308 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 314 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 315 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 328 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 132 Bnr: 339 Fnr:
Kommune: 1640 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr: