Info om jordskiftesak 1620-1975-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1975-0020 SOKNEDAL S. STATSALM.07/08/197919/02/199119/03/20030.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-001Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-002Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-003Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-004Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-005Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-006Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-007Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-008Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-009Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-010Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-011Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-012Soknedal S. Statsallm.
162556 19911620-1975-0020-KART-162556-013Soknedal S. Statsallm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 

 Høyesterettssak nr. 81/1984, slutta 05.06.1986.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1648 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 109 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 109 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 112 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 123 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 126 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 127 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 129 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 136 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 137 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 137 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 142 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 151 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 155 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 155 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 155 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 155 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 156 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 156 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 157 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 157 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 157 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 159 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 160 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 400 Bnr: 1 Fnr: