Info om jordskiftesak 1620-1975-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1975-0031 EIDET06/05/197722/11/1978
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161827 1977KA10071010210127Eidet veggarasje

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 121 Bnr: 19 Fnr: