Info om jordskiftesak 1620-1975-020B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1975-020B SOKNEDAL S. STATSALM.18/12/199017/11/199230/04/20030.010000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1648 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 107 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 108 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 112 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 113 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 115 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 119 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 120 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 122 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 123 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 125 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 125 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 125 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 127 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 127 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 127 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 128 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 128 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 129 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 400 Bnr: 1 Fnr: