Info om jordskiftesak 1620-1983-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1983-0002 MEGÅRDSSKOGENE15/08/198914/04/199914/04/20000.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162376 19891620-1983-0002-KART-162376-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 213 Bnr: 3 Fnr: