Info om jordskiftesak 1620-1983-0023

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1983-0023 HESJEDAL STATSALMENNING11/10/198910/12/199924/08/20000.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-001HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-002HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-003HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-004HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-005HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-006HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-007HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-008HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-009HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-010HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-011HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-012HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-013HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS
162582 19921620-1981-0022-KART-162582-014HESJEDAL STATSALLMENNING. Sak 22-1981GS (blad 1) og sak 23-1983GS

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L98-732K15/07/199803/03/1999  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 10 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 11 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 13 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 16 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 16 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 25 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 126 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 126 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 127 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 131 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 136 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 139 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 142 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 143 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 143 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 143 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 143 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 144 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 144 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 145 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 145 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 159 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 159 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 161 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 162 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 162 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 165 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 167 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 168 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 169 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 169 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 169 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 170 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 170 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 174 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 221 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 221 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 239 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 239 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 239 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 300 Bnr: 1 Fnr: