Info om jordskiftesak 1620-1984-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1620-1984-0013 TÅGÅ STATSALMENNING08/09/199307/12/199407/03/199516.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162830 19941620-1984-0013-KART-162830-00113-1984GS, T_ga statsalm. i M. Gauldal
162830 19941620-1984-0013-KART-162830-00213-1984GS, T_ga statsalm. i M. Gauldal

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1648 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 169 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 169 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 169 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 170 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 170 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 267 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 267 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1648 Gnr: 404 Bnr: 1 Fnr: