Info om jordskiftesak 1630-1895-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1630-1895-0015 Frøyen storskifte
01/01/1896
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160851 1895KA10071009270074Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270075Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270076Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270077Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270078Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270079Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270080Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270081Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270082Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270083Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270084Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270085Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270086Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270087Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270088Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270089Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071009270090Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071010010074Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071010010075Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII
160851 1895KA10071010010076Frøyen Storskiftet, Dublett av fargefoto, blad XII

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 1 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 2 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 3 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 4 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 5 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 6 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 7 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 9 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 10 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 11 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 12 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 13 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 14 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 15 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 16 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 17 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 18 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 19 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 20 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 21 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 22 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 23 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 24 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 27 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 28 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 29 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 30 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 31 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 32 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 33 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 34 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 35 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 36 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 37 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 38 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 39 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 40 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 41 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 42 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 43 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 44 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 45 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 46 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 47 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 48 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 49 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 50 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 51 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 52 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 53 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 54 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 55 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 56 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 57 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 58 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 59 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 60 Bnr: Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 61 Bnr: Fnr: