Info om jordskiftesak 1630-1909-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1630-1909-0025 Vaagøen30/05/190806/05/1911
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160765 1909KA10071009240091Vaag_
160765 1909KA10071009240092Vaag_
160765 1909KA10071009240093Vaag_

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 52 Bnr: Fnr: