Info om jordskiftesak 1630-1961-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1630-1961-0006 Kårøyan15/09/196129/09/196111/01/19620.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163222 19611630-1961-0006-KART-163222-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1567 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 62 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1612 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1612 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr: