Info om jordskiftesak 1630-1964-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1630-1964-0008 Bjørnevågsgårdene18/06/196515/12/1966
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161561 1964KA10071010130049Bj_rnev_gsg_rdene
161561 1964KA10071010130050Bj_rnev_gsg_rdene

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 108 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 109 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 109 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 110 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 111 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 112 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1617 Gnr: 113 Bnr: 7 Fnr: