Info om jordskiftesak 1640-1861-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1861-0016 Setsaaker m.fl.
01/01/1861
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160011 1861KA10071009160046Setsaaker m.fl.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 227 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 228 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: Fnr: