Info om jordskiftesak 1640-1863-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1863-0003 Klette14/09/186325/05/1864
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161087 1863KA10071105200073KLETTE,stort.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: Fnr: