Info om jordskiftesak 1640-1865-0023

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1865-0023 Lien
01/01/1865
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161085 1865KA10071010050064Lien

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 109 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 110 Bnr: Fnr: