Info om jordskiftesak 1640-1877-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1877-0008 WIGGEN01/01/187701/01/1877
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160153 1877KA10071009170086Wiggen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 131 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 133 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 135 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 136 Bnr: Fnr: